Til Høie og Ropstad: Ord må resultere i handling for barnevernsbarna

Helseminister Høie og barne- og familieminister Ropstad innrømmer i Aftenposten 27.oktober at samarbeidet mellom helse og barnevern ikke alltid fungerer. At ministrene svarer i fellesskap vitner om vilje til å hjelpe barnevernsbarna på tvers av departementene. 

Ministrene kommer i sitt svar opp med en punktvis liste av tiltak, flere av disse er ikke konkrete nok. Vi som jobber i feltet vet veldig godt hva som skal til for å hjelpe, men blir frustrerte over at ingen ser ut til å ta ansvaret for å iverksette. Skal hjelpen forankres i helse eller i barnevern? Det er behov for et reformarbeid. Barnevernsbarnas rettigheter må prioriteres, og det betyr kanskje at både lovgivning og retningslinjer må endres.

Vi håper Høie og Ropstad vil fortsette med å være lydhøre, og at de søker råd fra oss som treffer mange av disse barna og som har begynt å få erfaring og kompetanse i et komplekst felt. Vi kjenner til hvor skoen trykker og når systemet svikter. La oss ta historiene til de dobbeltsviktede barna på alvor slik at vi kan endre tilbudet og rettighetene til barna som følger i deres fotspor. 


På vegne av Tenketanken Omnia,
Henriette Sandven overlege BUP Follo,
Christian Lunde-Hanssen psykologspesialist RVTS Øst,
Inger-Elise Skauen seniorrådgiver inntak BUFetat
Cecilie V Andresen spesialpedagog Østfold fylkeskommunale skole