Artikler

Sykehuset Østfold bygger ned tilbud – svikter de mest sårbare barna

14. januar 2020

Vi ser med bekymring på at tilbudet i vår egen region er i ferd med å bli ytterligere innskrenket. Fra januar 2020 er de ambulante teamene i Sykehuset Østfold lagt ned, og ambulant behandling skal utføres ved de ordinære poliklinikkene (BUP). Ekspertisen smøres bredt utover, heller at den spisses.

Les mer

🎄God Jul fra oss i OMNIA🎄

16. desember 2019

Vi i OMNIA tenketank legger noen travle, men svært spennende, måneder bak oss. Etter at vi besluttet å stifte tenketanken, har vi hatt en høst helt ribbet for fritidsproblemer. Det var ikke helt dette vi så for oss med det som begynte som en chatgruppe på Messenger, og når Christian nevnte tenketank- så tenkte vi…

Les mer

Behov for å nyansere bildet av enetiltak

15. november 2019

Enetiltak i barnevernet var tema for et seminar i regi av NHO Service og Handel i dag.

Mye av det vi hører fra media er anekdoter. Når man beveger seg i anekdotiske landskap skal man være forsiktig med å være skråsikker. Det trengs åpenbart mer forskning på enetiltak som er viktig for en utsatt og sårbar gruppe.

Les mer

Barnevernet kritiseres, men vi er flere som bærer ansvar for barnevernsbarna

10. november 2019

Det er nemlig ikke bare barnevernet som svikter, det er det offentlige systemet. I helsevesenet setter arbeidsform og ressursmangel begrensninger for hvordan vi kan hjelpe barnevernsbarna.

Les mer

Til Høie og Ropstad: Ord må resultere i handling for barnevernsbarna

6. november 2019

Helseminister Høie og barne- og familieminister Ropstad innrømmer i Aftenposten 27.oktober at samarbeidet mellom helse og barnevern ikke alltid fungerer. At ministrene svarer i fellesskap vitner om vilje til å hjelpe barnevernsbarna på tvers av departementene.

Les mer

Enetiltak i barnevernet kan være det barn trenger

1. november 2019

Vi ønsker å nyansere bildet som VG har malt av enetiltak og vise hvordan enetiltak kan være det noen barn trenger og at det også kan gi positive utfall. Enetiltak bør ikke avskaffes så lenge det ikke finnes gode alternativer.

Les mer